Confucian Academy

子曰:「學而時習之,不亦說乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍,不亦君子乎?」

孔教學院己亥冬節前夕聯歡晚會

2019印度尼西雅加達國際儒教大會

德慶孔子中學孔聖銅像隆重揭幕過千人觀禮

紀念孔子誕辰二千五百七十周年 香港儒釋道首次聯合主辦「祭孔大典」

湖北經濟學院孔子聖像揭幕